"Parafia powinna być jak studnia wioski, przy której wszyscy mogliby ugasić swoje pragnienie." - Jan XXIII

Korekta do Planu Spotkań Rodziców Dzieci klas III

1. Nie będzie spotkania dzieci w sobotę 28 lutego 2015 roku.

2. Poświęcenie świec i rozdanie dzieciom kart do I spowiedzi świętej nie będzie 1.03. ale 8.03. 2015 roku podczas Mszy św. o godz. 1115.

Zmiany są spowodowane feriami zimowymi dzieci.

Plan kolędy 2015

Wizyta duszpasterska w naszej parafii rozpocznie się od 28 grudnia. Od poniedziałku do piątku odbywać się będzie od godz. 16:00, w soboty i niedziele od godz. 15:00.

Szczegółowy plan kolędy.

List do Parafian

Drodzy Parafianie,

Rozpoczął się nowy rok liturgiczny (2014/2015) rozpoczynający kolejny etap czteroletniego Programu Duszpasterskiego, który ma przygotować nas do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” to hasło drugiego roku duszpasterskiego. Podejmując ten temat chcemy sobie na nowo uświadomić, że nawracanie wpisane jest w naturę Kościoła, który jest święty świętością Boga i grzeszny słabością ludzi i dlatego potrzebuje ciągłego oczyszczania przez pokutę i nawrócenie. Musimy na nowo odkryć znaczenie sakramentu pokuty i trzeba odkryć w nim źródło Bożego Miłosierdzia.

Nawrócenie, szczera i dobra spowiedź św., otrzymanie rozgrzeszenia porusza w nas najlepsze pokłady człowieczeństwa. Zachęcam Was abyście zapoznali się z godzinami słuchania spowiedzi św. w naszym kościele i chętnie korzystali z posługi konfesjonału.

Rok 2015 będzie dla naszej parafialnej rodziny czasem wielu wydarzeń. 80 lat temu w roku 1935 ks. Kard. August Hlond powołał do życia Parafię Matki Bożej Częstochowskiej. Przyjmiemy w tym roku dar relikwii św. Jana Pawła II, jestem przekonany, że bliskość relikwii kochanego przez nas Świętego umocni nas w wierze i jeszcze bardziej przybliży nas do głoszonego przez Papież Polaka nauczania.

Będziemy dalej budowali nowy kościół, który będzie poświęcony św. Janowi Pawłowi II i dokonamy poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół. Całe to dzieło duszpasterskie i inwestycyjne zawierzam Matce Bożej Częstochowskiej, która towarzyszy na drogach życia naszej wspólnoty od 80 lat.

Świętego Jana Pawła II proszę o szczególną opiekę nad tymi, którzy podejmują się budowania nowej świątyni.

ks. Mieczysław Nowak

proboszcz

 

Spotkania dla bierzmowanych

Drukuj
PDF
Spotkanie I klas gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w sobotę 13 grudnia o godzinie 9:00 lub 9:45 w salce nr 2 w kościele

Spotkanie I klas gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w drugą sobotę miesiąca, oprócz lutego o godzinie 9:00 lub 9:45 w salce nr 1 w kościele

Spotkanie II klas gimnazjum przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywają się w trzecią sobotę miesiąca, oprócz lutego o godzinie 9:00 lub 9:45 w salce nr 1 w kościele

Modlitwa sąsiedzka

W naszej parafii trwa modlitwa sąsiedzka w Roku Wiary połączona z nawiedzeniem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą sprawę.

więcej

Ewangelia na dziśWtorek 2015-01-27, 3. tydz. zwykły

Mk 3,31-35

Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 18:00.

W każdy czwartek (od 8.IV do 18.XI) od 18:30 do 21:00 zakończona różańcem.

Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

Sakrament Chrztu Świętego

14:30
Druga i czwarta sobota miesiąca podczas Mszy św

Odwiedziny Chorych

8:00 - 11:00
I sobota miesiąca