"Parafia powinna być jak studnia wioski, przy której wszyscy mogliby ugasić swoje pragnienie." - Jan XXIII

Spowiedź św. Wielkanocna

Drukuj
PDF

W sobotę, 24 marca 2018 r., odbędzie się całodzienna spowiedź św. Wielkanocna z udziałem kapłanów spoza parafii.

Okazja do spowiedzi św. w godz.

od godz. 9.00 do 12.00 z przerwą od 10.30 do 11.00

i popołudniu od godz. 15.00 do 19.00 z przerwą od 16.30 do 17.00.

Parafian zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św.

Wizytacja kanoniczna 2018

Drukuj
PDF

W dniach 6 -7 marca 2018 r. Ksiądz Biskup Damian Bryl przeprowadzi

Wizytację Kanoniczną naszej Parafii.

Program wizytacji:

wtorek, 6 marca 2018 r.

10:00 - Msza Św. dla ludzi chorych i w podeszłym wieku

z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

15:00 - Modlitwa na cmentarzu parafialnym przy ul. Jasna Rola

18:00 - Msza Św. i spotkanie z Radą Duszpasterską, Ekonomiczną

i przedstawicielami wszystkich grup duszpasterskich


środa, 7 marca 2018 r.

18:00 - Msza Św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

 

FOTORELACJA

Nabożeństwa Pasyjne

Drukuj
PDF

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu:

10:00 dla emerytów, rencistów i osób pracujących popołudniu

17:00 dla dzieci

20:00 dla młodzieży i dorosłych


Gorzkie Żale w każde niedziele Wielkiego Postu:

15:00 po nich dodatkowa Msza Święta

List do Parafian

Drukuj
PDF

Drodzy Parafianie

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczął się nowy rok Duszpasterski 2017/2018. Hasło tego roku to słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Program pochylając się nad tematem Ducha Świętego w Kościele i w życiu poszczególnych chrześcijan chce pobudzić do refleksji ludzi wiary nad sakramentem bierzmowania. Bierzmowanie niczego nie kończy w życiu człowieka ochrzczonego, ale zaczyna dojrzałe odpowiedzialne życie wiarą, która wyzwala, daje siłę, ale też zobowiązuje do życia według Bożych Przykazań. Zobowiązuje do świadectwa chrześcijańskiego a w niektórych okolicznościach do obrony wiary.

W roku 2018 Kościół Poznański będzie świętował jubileusz 1050. rocznicy utworzenia pierwszego na ziemiach biskupstwa i przybycia do Poznania pierwszego biskupa Jordana.  Jako wspólnota parafialna będziemy włączali się w obchody jubileuszu przez modlitwę, historyczną refleksję i udział w uroczystościach.

W nowym roku duszpasterskim życzę Wam drodzy Parafianie, abyście byli dumni z przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania, i abyście przez otwarcie się na dary Ducha Świętego byli świadkami Jezusa Chrystusa.

Przez pośrednictwo Matki Bożej Częstochowskiej i Patrona budującego się kościoła św. Jana Pawła II wypraszam Wam potrzebne łaski na trudy i radości codziennego życia.

ks. Mieczysław Nowak

Proboszcz

Drogowskaz

Drukuj
PDF

Aplikacja mobilna

Ewangelia na dziś



Środa 2018-03-21, 5. tydz. Wielkiego Postu

J 8,31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»” Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 18:00.

W każdy czwartek (od 8.IV do 18.XI) od 18:30 do 21:00 zakończona różańcem.

Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

Sakrament Chrztu Świętego

14:30
Druga i czwarta sobota miesiąca podczas Mszy św

Odwiedziny Chorych

8:00 - 11:00
I sobota miesiąca