Ważniejsze wydarzenia z życia Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

1935 - Powstanie Parafii wydzielonej z Parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Nabożeństwa odprawiane są w drewnianym baraku.

1937 - Budowa plebanii.

1939 - Rozpoczęcie budowy Domu Parafialnego.

1940 - Hitlerowcy zamykają kościół, zmieniają go na magazyn.

1945 - Okupanci palą Kościół wraz z plebanią.

1945 - Dom parafialny po zniszczeniach wojennych zostaje odbudowany i adaptowany na kaplicę, salki katechetyczne, mieszkania księdza i organisty.

1956 - Odbudowana plebania z mieszkaniem księdza Proboszcza i czasowo umieszczonym tu przedszkolem, najpierw parafialnym, potem państwowym.

1974 - Po 17 latach uciążliwych starań uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła.

1977 - Zatwierdzenie projektu, rozpoczęcie budowy i poświęcenie kamienia węgielnego.

1978 - Rozpoczęcie sprawowania Liturgii w dolnym kościele.

1981 - Wybudowanie dzwonnicy i poświęcenie trzech dzwonów.

1982 - Adaptacja byłej kaplicy na cele mieszkalne dla księży i sióstr katechetek.

1982 - Śmierć ks. Prob. kan. Mariana Bogackiego. Jego następcą został ks. Prob. Tadeusz Neumann.

1984 - Powstała placówka Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

1985 - Konsekracja kościoła i 50 - lecie istnienia parafii.

1988 - Wizytacja Księdza Arcybiskupa.

1989 - Podział parafii. Z Os. Kosmonautów i przyległych ulic utworzono Ośrodek Duszpasterski p.w. Świętych Aniołów Stróżów.

1995 - Wizytacja Księdza Arcybiskupa.

1997 - Podział parafii. Z Umultowa, Osiedla Akademickiego i Lubczykowej Góry utworzono nową parafię p.w. Św. Jadwigi Królowej.

1999 - Zmiana proboszcza. Ks. prałat Tadeusz Neumann przechodzi na emeryturę. Urząd proboszcza obejmuje ks. kanonik Mieczysław Nowak.

powrót...

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 18:00.

W każdy czwartek (od 8.IV do 18.XI) od 18:30 do 21:00 zakończona różańcem.

Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

Sakrament Chrztu Świętego

14:30
Druga i czwarta sobota miesiąca podczas Mszy św

Odwiedziny Chorych

8:00 - 11:00
I sobota miesiąca