"Parafia powinna być jak studnia wioski, przy której wszyscy mogliby ugasić swoje pragnienie." - Jan XXIII

Odwiedziny kolędowe A. D. 2019

Drukuj
PDF

Kolęda w tym roku odbędzie się według indywidualnych zgłoszeń.

Kolęda ma objąć następujące ulice:

S A R M A C K A   /    B L O K I

ul. Sarmacka bloki: 1, 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 8, 10, 12, 14, 16, 18

N A R A M O W I C K A

ul. Naramowicka 144, 146, 146 A, 148, 149, 149 A, 149 B, 149 C, 150, 150 A

ul. Naramowicka domki 151, 152, 153, 154, 154 A, 155, 157, 159, 161

ul. Naramowicka 176 Zielona Podkowa

ul. Naramowicka 180 i 180 A do D Cztery Pory Roku

R U B I E Ż

ul. Rubież Cztery Pory Roku Bis nr 39 i 39 A i B

ul. Rubież Małe Naramowice domki 10 A – R

ul. Rubież Małe Naramowice bloki 12 A – L

ul. Rubież Małe Naramowice bloki 14, 14 A, B, C

ul. Rubież domki

ul. Rubież 19 i 19a

J U R A N D A

ul. Juranda blok i domki

C Z A R N U C H A

ul. Czarnucha bloki 1, 1A – 1 J

ul. Czarnucha domki 3 i 3A do 3N

ul. Czarnucha domki 5 i 5A do 5N

ul. Czarnucha domki 7 i 7A – 7F

K A R P I A

ul. Karpia 5

ul. Karpia blok 11 i domki 11 J – P

ul. Karpia domki 13 A – M

ul. Karpia domki 15 A – M

ul. Karpia bloki 17, 17 A, 17 B

ul. Karpia 19 i 19 A

ul. Karpia 22

ul. Karpia bloki 25, 25 A i 25 B

ul. Karpia 26

ul. Karpia bloki 29 A – K

S I E L A W Y

ul. Sielawy bloki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

W I L C Z Y   M Ł Y N   -    C A Ł O Ś Ć

ULICE: Hubalczyków, Piekałkiewicza, Bnińskiego, Związku Walki Zbrojnej, Batalionów Chłopskich, Tokarzewskiego, Macieja Rataja, Janiny Czarneckiej, Obrońców Tobruku, Żołnierzy Narwiku, Grota Roweckiego, Kowalówki, Żołnierzy Lenino, Zdobywców Monte Cassino, Spornego.

O

O Osoby lub rodziny zainteresowane przyjęciem kolędy mogą to zgłosić w następujący sposób:

*   * przez osobiste zgłoszenie po Mszach św. w zakrystii lub w Biurze Parafialnym.

*   * przez stronę internetową naszej parafii

*   * przez zgłoszenie sms-em na nr tel.: + 48 697 220 637

Adwent 2018

Drukuj
PDF

RORATY

od poniedziałku do piątku o godz. 1800

a sobotę o godz. 700

weź z sobą lampion

Drogowskaz

Drukuj
PDF

Aplikacja mobilna

Cmentarz na Naramowicach

Drukuj
PDF

Znajdź grób bliskich na cmentarzu!

Cmentarz parafialny parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu na Naramowicach znajduje się w systemie internetowego wyszukiwania grobów na poznańskich cmentarzach. Groby bliskich zmarłych można odnaleźć na stronie internetowej: Tutaj, a także w aplikacji mobilnej "Sakralny Poznań" dostępnej na system: Android i iOS.

FEAD

Drukuj
PDF

 

Bliższe informacje


Ewangelia na dziśCzwartek 2018-12-13, Wspomnienie Św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy

Mt 11,11-15

Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 18:00.

W każdy czwartek (od 8.IV do 18.XI) od 18:30 do 21:00 zakończona różańcem.

Podczas adoracji okazja do spowiedzi św.

Sakrament Chrztu Świętego

14:30
Druga i czwarta sobota miesiąca podczas Mszy św

Odwiedziny Chorych

8:00 - 11:00
I sobota miesiąca